Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

На 27 май старши учител Катя Плачкова и учител Христина Николова участваха в он-лайн среща по дейност eTwinning на тема „Работата по международни образователни проекти - алтернатива за качествено предучилищно образование“. Събитието бе организирано от Детска градина № 39 "Приказка" - гр. Варна. Целта на срещата беше споделянe на добри европейски практики, в които Дeтска градина “Ханс Кр. Андерсен“ участва от 2012 година до сега.

По програма Еразъм+ своя опит от участието в три Еразъм-проекта, сподели Катя Плачкова. За всички eTwinning проекти, по които се работи в детското заведение, разказа Христина Николова. Колегите видяха на предоставената презентация част от работния процес с децата.

Международните проекти дават възможност на всички работещи по тях да развиват и надграждат своите компетентности и да са част от голямото европейско семейство на Еразъм+ eTwinning.

СНИМКИ ТУК