Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

Приемът на децата се извършва по електронен път.

Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските детски градини и ясли на територията на Община Бургас се регистрират в Eлектронната система за записване на деца в детски градини и ясли на територията на Община Бургас.

Класирането при приема на деца се осъществява на базата на точкова система.

След приема на детето в детската градина е необходимо да се посети детската градина - администрация, за да се попълни декларация за записване на детето. Документи, които се предоставят от родителите са:

1. Оригинал и ксерокопие от удостоверение за раждане на детето;

2. При ползване на преференции - всички документи посочени в електронната система при кандидастване.

 

Всяка година Община Бургас публикува:

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА  в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищана територията на община Бургас.

Извън електронния прием, в детската градина могат да се приемат деца, при наличие на свободни места в групите.