Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

  
              

 

Международен образователен проект по секторна програма Коменски 2010-2012 г. „Приспивните песни – универсален език на любовта”

  

Проектът е насочен към деца, родители и учители. Неговата цел е да бъдат събрани разучени и разпространени фолклорни и авторски приспивни песни, чрез които да бъдат опознати културата и традициите в образователната система на страните партньори. Съвместен проект с училища и детски заведения от Турция, Румъния, Португалия и Латвия.

https://youtu.be/hAQV8ENSRwk

https://youtu.be/qUkKUMikSX4

Книжка по проекта

Международен образователен проект по секторна програма Коменски 2012-2014 г. „Движението усъсвършенства твоето тяло и ум“

 

Партньори по проекта са Испания, Италия, Англия и Турция. Този проект  е фокусиран върху дейности, свързани със спорта, здравословния начин на живот и физическото възпитаниеи и е рализиран  чрез следните основни дейности:

- Създаване и представяне на съвместни брошури, фокусирани върху нашите национални спортове, участие в дейности с мини спортни игри, споделящи нашите култури;  

- Създаване на ИКТ презентации за нашите собствени олимпийски герои;

- Представяне на нови спортове и игри на нашите партньори и насърчаване да ги практикуват;

- Създаване на съвместна книга със здравословни рецепти.

Дневник на проекта

Проект по Еразъм + „Акцент върху обучението по развитие на речта и общуването чрез физическо възпитание, спорт и обучение на открито”

Проектът се осъществи в периода 2016-2018 г. с партньори учители от Италия, Испания, Англия, Швеция, Португалия и Турция.

Това е проект, в който учителите от партньорските училища си сътрудничат, като се фокусират върху стратегии и методи на преподаване, свързани със спорта, здравословния начин на живот, физическото възпитание и обучението на открито за подобряване на комуникационните и езиковите умения.

https://youtu.be/mS4pfEtRbXQ

https://youtu.be/AgI7hRsQ_VI

https://www.youtube.com/watch?v=HFnAfA-GfuY

 Проект по Еразъм + „Учим и играем сред природата”

От 01.12.2022 г. Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ е партньор по програма Еразъм+ на детска градина от Румъния и частно училище в Турция. Трите страни партньорки участват заедно в проект "Play and Learn in Nature". Дейностите по проекта са насочени към играта и ученето навън сред природата.

През периода от 24.04. до 30.04.2023 г. група учители от Детска градина “Ханс Кристиан Андерсен” участва в първата мобилност по Еразъм+ проект “Play and Learn in Nature”, която се проведе в град Бистрица, Румъния.

Участниците споделиха опит и добри практики, взеха участие в организирани мероприятия, участваха практически в уроците на децата, като изпълняваха различни задачи, свързани с темата на проекта. По този начин се запознаха с методологията, която румънските учители използват в своите педагогически ситуации.

Втората мобилност се проведе в периода от 11.06.2023 до 17.06.2023 г. в гр. Истанбул, Турция. В нея освен учителите от българия участваха също учители от Румъния. Дейностите, които бяха проведени през тази седмица, бяха разнообразни и фокусирани върху работата с деца от предучилищна възраст на открито. Гостите имаха възможността да опознаят не само образователната система на приемащата страна, но и тяхната културата и история.

Заключващата последна мобилност ще бъде в България през месец септември. Тогава гостите от Турция и Румъния ще посетят Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“, ще участват в открити педагогически ситуации в двора на детската градина и в морската градина на град Бургас, както и в спортен празник на детската градина. Учителите ще обменят опит и добри практики със своите парньори.

Дейностите по проекта ще продължат до края на месец ноември, когато проекта приключва своята дейност.

https://youtu.be/5rP3nqASyzY

https://youtu.be/QVvrcHukYuk

Презентация по проекта

 

 Участие в e-Twinning проекти за периода от 2017 година до 2020 година
 • Our kindergarten - important events - 2017
 • Magical World Of Colors - 2018
 • Singing in Europe: European classes sing in English – 2018
 • Little Artists - 24.09.2019
 • Four Seasons In Europe/Avrupa’da Dört Mevsim - 29.04.2019
 • Musical Kindergarten - the role of music in education and culture - 12.10.2020
 • Run the RUTH - a unique obstacle run – 2020
 Участие в e-Twinning проекти за периода от 2021 година до 2022 година
 • Run The Ruth 2021 
 • My country - my treasure 
 • My Dear Kindergarten (Different Countries & Cultures) 
 • Neşeli Ritim Orkestrası -Merry Rhythm Orchestra 
 • Hand for nature
 • My dear flag
 • Fun learning with vehicles
 Участие в e-Twinning проекти за периода от 2021 година до 2022 година
 • Teach me a game
 • Music in Kindergarten and child development
 • World of animals
 • Europe celebrates Easter
 • Mathematics in nature
 • My funny math workshop
 • Let’s play all together
 • My learning journey with tales
 • The sings of the friendships

e-Twinning проект EARTH IS OUR HOME LET' S SAVE IT

Нашият свят се бори с много проблеми като горски пожари, замърсяване на околната среда. Повечето от тези проблеми са причинени от хора. Важно е децата да придобият любов към природата в ранна възраст. С този проект ние се стремим да осигурим това.

По проекта работи Дияна Атанасова и Катя Плачкова

       

e-Twinning проект 7 KITA 7 ÜLKE

 

В този проект ще се опитаме да обходим общо 7 държави, по една от 7 континента, заедно с нашите ученици. Нашата цел е да опознаем различните култури и да уважаваме различията.

Нашият свят се бори с много проблеми като горски пожари, замърсяване на околната среда. Повечето от тези проблеми са причинени от хора. Важно е учениците да се научат на любов към природата в ранна детска възраст.

По проекта работи Катя Плачкова.

 e-Twinning проект World of animals

В  рамките на проекта децата разширят и обогатят своите знания  за 10 животни и техните особености и характеристики. Целта е да  подпомогнем  развитието на когнитивните, социалните, емоционалните, езиковите и двигателните умения на децата. Всяка седмица се подготвя презентация  за определено от нас животно, чете се история и след това се проектира костюм.

Участници  в проекта са деца и учители от  Турция, България, Румъния и Полша.

Продължителноста на проекта е 5 месеца.

По проекта работят следните учители от Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ Христина Николова - съосновател на проекта, Галина Праматарова и Румяна Пенева.


  

 e-Twinning проект My learning journey with tales

Отваряме вълшебната врата на страната на приказките с нейните необичайни герои. Учим се като се забавляваме от необикновеното в приказките, които са образователната основа и уроците в тях дадени на хората. Насочваме нашите деца към добро поведение и любов към математиката с необикновени герои. Това ще повлияе положително на техния характер.

Участници  в проекта са деца и учители от  Турция, България, Румъния, Полша, Северна Македония, Гърция, Италия и Литва.

Продължителноста на проекта е 5 месеца.

По проекта работи Христина Николова

e-Twinning проект A Christmas Project

 

Децата от 4 Б група заедно с тяхната учителка Галина Праматарова участват в „Коледен проект” по  e-Twinning,  с партньори Гърция, Италия, Естония, Турция, Румъния.

Основната цел на проекта е да споделим с децата от другите европейски държави  традициите и обичаите на Коледа. Проектът се базира на основните 21-ви век умения – комуникация, креативност, сътрудничество и критично мислене.

Децата от 4 Б група направиха традиционни коледни картички с пожелания за Коледа и Нова година, които бяха изпратени по пощата. Изработиха различни коледни украси от рециклирани материали.

Осъществена бе и онлайн среща с детските градини от Гърция, Естония, Турция, Италия, на която децата изпратиха поздрави до своите връстници, пяха песни и рецитираха стихотворения на роден език. Срещата беше много вълнуваща за всички участници.  Българските деца разбраха, че другарчетата им от различни далечни страни също като тях очакват с трепет и нетърпение коледната нощ.

По проекта работи Галина Праматарова

 e-Twinning проект We live with our traditions

През 2023 година Христина Николова - учител от Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" работи по e-Twinning проект ”We live with our traditions”. Проектът обхваща учители и деца от България, Турция, Румъния, Азербайджан, Северна Македония, Португалия, Грузия, Албания, Хърватия, Италия, Литва и Гърция. Те си сътрудничат в изпълнението на проекта, който е с продължителност от 3 месеца.
В рамките на проекта се организират дейности за запознаване на децата с традициите и обичаите на всяка страна. Имаме възможност да опознаем различни култури и традиции на други страни. Даваме възможност на децата да придобият чувство за съпричастност, в същото време придобиват умения като дигитална грамотност, което е едно от уменията на 21 век.

   

  e-Twinning проект Values and game

Проектът е фокусиран върху моралните ценности и допринася за развитие на социалните умения и уменията за учене у децата от предучилищна възраст. Чрез този проект децата получават насоки и научават за нашите ценности и си сътрудничат с връстниците си. Ценностите се преподават на децата в семейството, училището. При оживяване на националните и духовни модели на поведение на обществото се използват игровата дейност, насърчава се креативноста на децата и им се дава  възможност да учат чрез опит.

Участници  в проекта са деца и учители от България, Турция и Албания.

Продължителноста на проекта е 4 месеца.

По проекта работят следните учители от Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ Христина Николова - съосновател на проекта, Галя Велева, Галина Попова, Милена Моллова и Петя Врешкова.

 

e-Twinning проект Christmas buddies at Preschool

В този проект учениците подготвят презентации на коледните традиции в тяхната страна и ги качат в Twinspace, за да могат да сравняват традициите. Те също така изработват коледни картички върху хартия, плат и др. материали и използват различни техники за украсата им. Всяка страна трябва да изпрати коледни картички (броят може да варира в зависимост от броя на учениците) до всяка от другите страни.

По проекта работи Станка Радева.

 

e-Twinning проект Play and learn In nature

„Играй и учи в природата“ е увлекателен и интерактивен проект Erasmus+ KA210, предназначен да вдъхнови и свърже детските градини в цяла Европа чрез изследване на природата. Ние сме развълнувани да разширим хоризонтите на този проект до платформата eTwinning, като каним още повече преподаватели и млади учащи да се присъединят към нас в това завладяващо пътешествие. В тази eTwinning адаптация на проекта, детски градини от различни страни ще си сътрудничат виртуално, за да създадат обогатяващо преживяване, което съчетава радостта от играта с ценни образователни възможности. Като преплитаме принципите на инициативата Erasmus+ KA210 и гъвкавостта на eTwinning, ние се стремим да насърчим междукултурното разбирателство, да популяризираме екологичната осведоменост и да подобрим развитието на умения в ранна детска възраст.

По проекта работи Станка Радева и Галина Праматарова.

 

e-Twinning проект Olympic Games Paris 2024

Целта на проекта е споделяне на различни култури около Олимпийските игри през 2024 г.

Задачи му са: Изучаване на словото и културата около Олимпийските игри Париж 2024. като знамето, националния химн, националните паметници, спортните отбори, спортистите, готвенето, езика. Резултати: Създаване на книга с различните видове култури на страните участници.

По проекта работи Петя Врешкова.

 

 

e-Twinning проект A world made of music

 

Това е вълнуващ e-Twinning проект, който преплита изкуство, гражданско образование, музика и физическо възпитание чрез вълшебните аспекти на музиката. Този проект предлага на учениците забавно и интегрирано учебно изживяване, което надхвърля обичайните граници на класа. Чрез поредица от дейности учениците ще изследват различните аспекти на музиката, насърчавайки творчеството, работата в екип, като демонстрират, как музиката действа като универсален език, свързващ хора от различни части на света.

По проекта работи Катя Плачкова.

  

 

e-Twinning проект Music in kindergarten and child development

Музиката е част от нашия живот. То ни придружава от раждането ни и е около нас през целия ни живот. Децата обичат да правят музика, да танцуват и да изследват звуците около тях. Музиката е в душата на децата, тя ги насърчава да бъдат по-добри, по-толерантни, тя е като лекарство за всеки човек. Тя ни кара да се смеем, да се натъжаваме, да се вълнуваме. Това е океан от емоции. Игрите с музика са любими в детската градина, защото развиват ритмичност, музикалност, различни двигателни умения у децата, координация и социализация.

По проекта работи Катя Плачкова.

 

e-Twinning проект A Journey From Stone Age Life to Extinct Animals

Животът в каменната ера и някои смятани за изчезнали животни са едни от най-любопитните теми за децата. Проектът има за основна цел  да засили любопитството на децата, да развие техните изследователски умения, да насърчи тяхната креативност и да им предостави възможност за учене чрез опит. Учители и деца от България, Турция, Гърция, Румъния, Литва, Полша и Латвия ще си сътрудничат в изпълнението на проекта, който е с продължителност от 6 месеца.

По проекта работят Галя Велева и Христина Николова.

             

 

e-Twinning проект Easter around Europe

 

Проектът „Великден в Европа” насочва към традицията на Великден в европейските страни. Проектът е насочен към културно ориентиране и езиково развитие. Учениците могат да научат великденските традиции, да играят онлайн игри и да изпращат великденски картички на европейски студенти в проекта. Децата имат възможност да направят великденски речник и да се срещнат онлайн с ученици от европейски страни. Ще направим конкурс за лого на проекта. Ще направим заедно обща великденска игра и ще напишем обща история.

По проекта работи Дияна Атанасова.

 

 

e-Twinning проект Fun learning with vehicles

Децата често срещат превозни средства в ежедневието. Децата се интересуват много от това как работят превозните средства. В този проект ще научим, как работят превозните средства. Ще правим забавни дейности с превозни средства. Ще пишем гатанки и истории за превозни средства. Ще експериментираме. Ще правим арт събития. Ще правим драматични дейности. Ще правим дейности по математика и природни науки с превозни средства. Ще използваме технология. Ще се запознаем отблизо с превозните средства, които децата обичат.

По проекта работи Дияна Атанасова.

  

 

 

e-Twinning проект HAND FOR NATURE

Проекта е насочен към дейности, които да възпитат у децата любов към природата, любов към дърветата и горите. Ще се научим на рециклиране, как да предпазим горите от пожари, как да засаждаме разсад, Ще отглеждаме цветя, ще се грижим за тях у дома и в детската градина. Предвидени са дейности за почистване, опазване и разкрасяване на околната среда. Ще се научим на отговорнист към живите същества, за да оцелеят.

По проекта работи Дияна Атанасова.

 

e-Twinning проект MY DEAR FLAG

 

Знамето има много специално и важно значение за нациите, защото е символ на независимостта им. Знамето на всяка нация представлява страната и уважението към знамената е синоним на уважение към нациите. С този проект ще запознаем нашите ученици със знамената на страните участнички. В този процес ще използваме инструменти за web2 и ще правим кодиране и арт проучвания.

По проекта работи Дияна Атанасова.

 

e-Twinning проект Music and colors in four seasons

 „Наистина малко хора са креативни, когато пораснат – това е краткотраен опит, но артистичното възприятие е умението и удоволствието, което може да продължи цял живот“. (Epstein, 2001) Всеки сезон носи своите емоции и цветове. Образователните дейности насърчават децата да изследват, познават и откриват. По време на проекта ви каним да разгледаме образованието на детето, като изследваме променящата се природа. По време на проекта ще се фокусираме върху музиката, изкуството и езика. Децата ще бъдат насърчени да използват въображението, да прилагат важните си когнитивни умения, да изследват звуците на музиката, езика и природата, да изразяват емоциите си в цветове, щрихи, да свързват цветовете с настроението на музиката. По време на заниманията учителите ще насърчават самочувствието на детето чрез изпробване на различни изразни средства, ще развиват положително отношение към художествената дейност. По този начин децата ще се насладят на процеса въпреки резултатите.

По проекта работи Дияна Атанасова и Катя Плачкова.

  

e-Twinning проект Have Fun While Playing, Learn While Having Fun

 

Проектът включва партньори от Турция, Гърция, Молдова, Румъния, България, Латвия, Литва.

Името на проекта е „Уча, докато играя, играя, докато уча“. Целта е да се запознаят децата с народните игри на различните държави и идеи за иновативни методи за образователен процес, докато децата играят, редят пъзели, учат се да готвят, да пеят и др. Ученето да бъде под формата на игра, играчките да бъдат музикални инструменти, кухненските инструменти и природни материали да бъдат използвани като образователни материали. Децата да бъдат малки готвачи и малки „дизайнери“ на детски играчки с различни материали. Математиката да е свързана с играта, като образуват геометрични фигури, играейки с конструктори и пъзели, да събират и изваждат като сравняват различни предмети от ежедневието.

По проекта работи Събина Стойкова.

e-Twinning проект Let's make art

Проект ,,Да правим изкуство“ се реализира с възрастова група от 6 до 12 години и ще се изпълнява от февруари 2024 г. до май 2024 г. Състои от практики, които да помогнат на децата и учениците да се усъвършенстват с арт дейности в детските градини и училища и да направят уроците по-забавни. С този проект, състоящ се от забавни художествени дейности, се планира да превърнем художественото образование в процес на умствени дейности, които отглеждат креативни личности. Целта е да се произведат оригинални, смели и съвременни мисли, като да създадат удоволствие и незабравими емоции в децата.

По проекта работи Станка Радева.

e-Twinning проект Nature Education With Four Elements

 

 

Децата от 4 Б група заедно с г-жа Галина Праматарова са участници в eTwinning  проект „Природно образование с четири елемента”. Той е вдъхновен от идеята на Аристотел за четирите елемента на природата – въздух, вода, огън и земя.

Целта на програмата е да помогне на децата да придобият умения за разпознаване на елементите на природната среда чрез взаимодействието им с нея. Проектът насърчава сътрудничеството между учебните заведения от Турция, България, Гърция, Азербайджан и Испания.

По проекта работи Галина Праматарова – съосновател на проекта

e-Twinning проект Art Friends: Drawing Together

 

В e-Twinning проект „Арт приятели: Рисуваме заедно” участват децата от 4 Б група заедно с г-жа Галина Праматарова.

Целта на проекта е чрез нашето изкуство и рисунки да се опознаем и да станем приятели. Да рисуваме себе си, обичаите на нашето място и да научим за известните художници. Да споделяме нашите идеи и творения чрез съвместни дейности като презентации, книги, колажи и плакати.

Проектът е с продължителност 5 месеца от февруари до юни и е за деца от детската градина. В него си сътрудничат Гърция, България, Испания и Румъния.

По проекта работи Галина Праматарова – съосновател на проекта