Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

  

Нашите природни ресурси намаляват с всеки изминал ден поради нарастването на световното население и променящите се потребителски навици. Включвайки се в настоящият  проект искаме да повишим осведомеността относно изменението на климата и устойчивостта, да създадем екологично съзнание и да спрем изменението на климата. В този контекст  се стремим да накараме децата да станат истински любители на природата, като повишаваме осведомеността за опазването на природата в ранна възраст.

Във връзка с  22 април - „Международен ден на Земята“ и с партньорите от Турция, Гърция, Латвия и Румъния осъществихме съвместни дейности за повишаване на екологичното поведение на децата от групата – опазване чистота на водата,  възобновяеми енергийни ресурси,  действия в областта на климата, живот във водата,  живот на сушата, за повишаване на осведомеността относно биоразнообразието, екологична грамотност. Децата от 3 Г група с г-жа Велева с интерес и желание се включват в дейностите и игрите по проекта