Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

отличия

eTwinning School 2021-2022

отличия

eTwinning School 2022-2023

отличия

Eco Schools

отличия

UNICEF за всяко дете

 

Деца от Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" отправят поздрав послучай Националния празник на България!

 

Поздрав

В седмицата от 19.02 до 23.02.2024 г. в Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" се проведе Седмица на професиите. Вратите на детската градина бяха отворени за родителите на децата, които да представят техните професии. Да им обяснят, какво значат те и колко са полезни за обществото. Децата ги слушаха с огромен интерес, докоснаха се до техните инструменти, пособия, униформи. 

Снимки може да разгледате на нашата Фейсбук страница #Седмица_на_професиите

 

На 15.02.2024 в залата на филиала на Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" се състоя традиционната викторина "Аз съм българче - 2024". Празника се организира за децата от предучилищен етап на образование и е част от образователните дейности по реализиране на Програма "Краезнание".

Участници във викторината бяха децата от четвъртите групи на детската градина, разпределени в отбори с имена Шипка, Левски, Ботев, Радецки. 

Бъдещите ученици показаха своите знания за историята на страната ни и за своя роден край. Регламента на викторината определя 4 кръга: "Национални герои", "Моя любима родина", "Роден край" и "Поклон пред освободителите на България". Участниците дадоха пълни и изчерпателни отговори на всички въпроси, справиха се с поставените задачи за кратко време. Изпяха на присъстващите патриотични песни, играха сценки от историята на България, рецитираха стихове, мажоретките изиграха танца "Месечина".

Клип от викторината може да видите ТУК

 

   

През учебната 2023-2024 година 3 А група от Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" участва в проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“, по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – 0015-C01 „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.

Групата участва в конкурс за видеомотиватор и спечели първо място.

Повече информация за дейностите по проекта може да разгледате в следните линкове:

https://darik.bg/konkurs-za-videomotivator

https://darik.bg/sresta-na-uchenici-i-ekolozi-v-burgas

https://darik.bg/posestenie-na-uchenici-v-prechistvatelna-stancia-za-santinni-vodi

https://darik.bg/uchenici-se-zapoznaha-s-razlichen-nachin-na-zemedelie-podchineno-na-zakonite-na-prirodata-

 

През 2023 година Христина Николова - учител от Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" работи по e-Twinning проект ”We live with our traditions”. Проектът обхваща учители и деца от България, Турция, Румъния, Азербайджан, Северна Македония, Португалия, Грузия, Албания, Хърватия, Италия, Литва и Гърция. Те си сътрудничат в изпълнението на проекта, който е с продължителност от 3 месеца.

В рамките на проекта се организират дейности за запознаване на децата с традициите и обичаите на всяка страна. Имаме възможност да опознаем различни култури и традиции на други страни. Даваме възможност на децата да придобият чувство за съпричастност, в същото време придобиват умения като дигитална грамотност, което е едно от уменията на 21 век.

В началото на 2023/2024 учебна година Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" започна работа по Национална програма "Хубаво е в детската градина" с проект „Творчески активни за комуникация чрез музика, физическо възпитание и изобразително изкуство“.

С реализиране на проекта се  очаква да се създадат условия за реализиране на иновативни педагогически практики в обособеното многофункционално пространство в двора на Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“.

През м. септември започна изграждането на детска зона с наименование ”До спортна площадка, музикално-артистистична изненадка”:

 • изгради се тематичен музикален панел в двора;
 • нарисувани бяха пъстри игри по пътеките и площадките на детската градина;
 • монтираха се спортни съоръжения – баскетболно дърво;
 • закупен бе сглобяем подиум-сцена за двора;
 • закупена бе дървена маса с пейки за провеждане на открити ситуации;
 • закупени са черни дъски за двора за рисуване.

От началото на учебната година в обособената детска зона бяха бяха реализирани основни и допълнителни форми на педагогическо, взаимодействие с участието на родители и педагогическите специалисти от всички възрастови групи, споделени иновативни практики, проведоха се дни на професиите, проведоха се спортни занимаия и децата се учиха да танцуват право хоро в зоната с начертани стъпки.

Предстоящи дейности са:

 • Участие в спортно състезание по повод Европейския ден на спорта;
 • Създаване на музикален оркестър на открито.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Конкретни цели, дейности и резултати

Цел 1:

Насърчаване на децата да използват музиката, спорта и изкуствата в обучението на открито, като инструмент, мотивиращ ги  да изразяват себе си уверено и компетентно.

Включване и взаимно приемане на деца със специални образователни  потребности в планираните дейности.

Дейности:

 • Участие в спортно състезание по повод Европейския ден на спорта;
 • Създаване на музикален оркестър на открито;
 • Рисуване на асфалт;
 • Разкажи и покажи своята професия – работа с родители;
 • Коледни чудеса на открито.

Очаквани резултати:

 • Обучението ще даде възможност на децата да подобрят познавателните си способности, да общуват, да работят в групи,  като участват в организирани танцови, музикални, изобразителни  и спортни дейности,  и  ги представят пред останалите деца  и родители;
 • Ще се насърчи включването и взаимното приемане на деца със специални образователни потребности в дейностите, осигуряващи уважение към индивидуалните умения;
 • Усъвършенстване на ключови музикални компетентности, чрез развитие на ритмика и свирене с детски музикални инструменти;
 • Активно участие на семейната общност в дейностите.

 Цел 2:

Изграждане на трайни навици за екипна работа сред природата и формиране на естетико-нравствено отношение към нея чрез физическо възпитание, музика и изобразително изкуство.

Дейности:

 • Откриване на детската зона “До спортната площадка, музикално-артистична изненадка“;
 • Мартенска работилничка с родители;
 • Бягай с усмивка - детска лека атлетика;
 • Спортно мероприятие с родители “Търсене на Великденски яйца.“

Очаквани резултати:

 • Осигуряване на устойчивост на резултатите и дълготрайна полза от вложените инвестиции;
 • Надграждане на формирания двигателен опит във включването на различни двигателни дейности съвместно с родителската общност;
 • Повишаване мотивацията и удовлетвореността от съвместната работа на деца, учители и родители;
 • Развитие на личностните умения и компетенции на децата: любознателност, емоционална активност и творчески заложби.

Цел 3:

Прилагане на иновативни практики за провеждане на дейностите на открито в детската градина, чрез използването на различни видове техники за  стимулиране на  детската любознателност, емоционалност, инициативност и творчество.

Дейности:

 • Рисуване върху стреч фолио;
 • Научи ме на хоро;
 • Кукерски маски-изработване;
 • Изработване на пана“ Четири годишни времена“.

Очаквани резултати:

 • Развитие на комуникативните компетентности в разновъзрастовите групи, посредством различни видове активности, свързани с изобразителното изкуство, музиката и спорта;
 • Нетрадиционната роля на учителя - сътрудничество, подпомагане, насочване, създаване на положителни емоции у децата в творческо-практическата и спортна дейност да възпита чувство за отговорност и принадлежност към групата;
 • Развитие на естетически потребности и емоционално-оценъчно отношение към собственото изобразително творчество на детето;
 • Участие на семейната общност в дейностите на детската градина на открито.

 

 

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

info-200277@edu.mon.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078