Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

НИЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

СМЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ЩАСТЛИВИ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ДЕЦА

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА "ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН" ГР.БУРГАС
СЪГЛАСНО ЧЛ. 20, АЛ. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

            Председателят на ОС при ДГ „Ханс Кристиан Андерсен” на адрес: ул. Поп Грую № 71 Ви уведомява че:
НА 10.10.2017 г. ОТ 18.00 ЧАСА КАПИТАНСКА ЗАЛА НА РЕСТОРАНТ „ЗЛАТНА КОТВА” БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване със Стратегията за развитие на детската градината представена от Директора на ДГ „Ханс Кристиан Андерсен”;
2. Представяне на предстоящата учебна програма и събития организирани от педагогическият съвет на ДГ „Ханс Кристиан Андерсен” представени от Директора на градината.
3. Обсъждане на възможност за назначаване на допълнителен персонал от педагози за групи с численост над допустимите параметри, съгласно НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
4. Обсъждане на стъпките за изграждане на площадка Безопасност на движението за децата през 2017/2018 г. поканен е г-н Николай Николаев – Директор на Пожарна безопасност и защита на населението гр. Бургас.
5. Обсъждане на организацията за 03.03.2018 г. и закупуване на четнически униформи за децата от градината.
6. Обсъждане на съвместни проекти с Училищното настоятелство за предстоящи мероприятия подпомагащи дейността на ДГ„Ханс Кристиан Андерсен”.
7. Разни.

Забележка: Моля във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, членовете на Обществения съвет или резервните членове да потвърдят участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.

ДАТА НА ОБЯВЛЕНИЕТО: 03.10.2017 г.

ВРЪЧИТЕЛ: ЖЕЙНА ЖЕКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

     На 03.10.2017 г. празнично украсеният двор на Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ събра децата и родителите от подготвителните групи за забавно спортно състезание, посветено на Европейския ден на спорта в училище. Състезанието бе организирано от педагогическата колегия с помощта на родители - доброволци. Всяка група премина през 7 зони със забавни спортни игри, ръководени от родителите и треньорите от „Детски спорт“.

Детската градина е партньор в международен образователен проект, финансиран от програма Еразъм+ „Активни и комуникативни“. Събитието е част от дейностите по проекта и се посвещава на популяризиране на спорта сред децата и на 30 годишнината на програма Еразъм.

Повече снимки може да разгледате в нашата галерия ТУК

images/stayq.jpg

           През учебната 2017/2018 година в Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ стартира допълващо обучение на децата от подготвителните групи с таблети и интерактивна дъска. Бъдещите ученици от подготвителните групи 6 годишни с интерес и емоция поставиха неговото начало.

 

Повече снимки може да разгледате в нашата галерия ТУК

Родителски срещи по групи


18.09.2017 г. – понеделник
ПГ (6 г) А група – 17.00 часа
ПГ (5 г) А група – 17.15 часа

19.09.2017 г. – вторник
ПГ (5 г) Б група – 17.00 часа
ПГ (5 г) Г група – 17.15 часа
ПГ (6 г) В група – 17.30 часа

20.09.2017 г. – сряда
ПГ (6 г) Б група – 17.00 часа
ПГ (5 г) В група – 17.15 часа

25.09.2017 г. – понеделник
І Б група – 17.00 часа

26.09.2017 г. – вторник
ІІ А група – 17.00 часа
ІІ Б група – 17.15 часа

27.09.2017 г. – сряда
І А група – 17.00 часа

28.09.2017 г. – четвъртък
ІІ В група – 17.00 часа

Родителските срещи ще се провеждат в занималнята на всяка група. Желателно е присъствието на поне един родител на всяко дете.

Дейност по образователен проект „Акцент върху обучението по развитие на речта и общуването чрез физическо възпитание, спорт и обучение на открито”

Най-добрите плувци от Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ влязоха в ролята на малки журналисти и взеха интервю от състезателите и треньорите на спортен клуб „Започни да плуваш“.

Вижте нашето видео ТУК

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

cdg2@abv.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078