Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

НИЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

СМЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ЩАСТЛИВИ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ДЕЦА

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

        На 21.10.2017 г. деца, родители и учители от Детска градина „Ханс Кр. Андрсен“ се включиха във велопоход във връзка с честването на 30 години международна програма Еразъм+. Детската градина е участник в проект „Активни и комуникативни“ по програмата. Всички заедно с висок спортен дух и ентусиазъм изминаха маршрута от Северния плаж до бариерата на „Черноморски солници“. Всички групи получиха почетни грамоти и награди.

Повече снимки може да разгледате в нашата галерия ТУК

           През седмицата от 23.10 до 27.10.2017 г. Детската градина „Ханс Кр. Андерсен“ се включва в Националната седмица на четенето. Тя е във връзка с изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността на МОН.

Всички деца от детската градина ще се вкючат с различни дейности:

Група - Дата

І групи

ІІ групи

ПГ (5 г) групи и ПГ (6 г) групи

23.10 - понеделник

Моята любима книжка

Обогатяване библиотеката в групата

Обогатяване библиотеката в групата и илюстрация на любима приказка

24.10 - вторник

Обогатяване библиотеката в групата

Организиране на публично четене

"Пътуващ куфар" - размяна на книги между две възрастови групи

25.10 - сряда

Моите приятели от приказките - апликиране и подреждане на пъзели

Любими приказки герои - оцветяване

"Щафета на четенето"                              

1. Размяна на колеги между ПГ 5 г и 6г.                                        

2. Музикална приказка с детски музикални инструменти от учителя по музика

26.10 - четвъртък

На гости при приказни герои - театър

На гости при приказни герои - театър

Гостуват ни приказни герои - театър и илюстрация

27.10 - петък

 

Малките артисти - драматизация

Състезание за най-добър разказвач и рецитатор

Във фоайетата на павилионите ще поставим малки библиотеки, в които всеки може да постави книжка или да вземе такава, която му харесва, за да я прочете и да я върне.

         

         Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ продължава работата си по проекта „Да се храним разумно“ на Българско движение „Син флаг“, която стартира преди три години. Той предлага изключително иновативни идеи, които ще намерят приложение в работата с децата по различните образователни направления.

Сега полагаме основите за реализация на глобалните теми за устойчиво развитие като:

  • Изкореняване на бедността;
  • Край на глада;
  • Добро здраве;
  • Качествено образование;
  • Равенство между половете;
  • Чиста вода и санитарно-хигиенни условия;
  • Възобновяема енергия;
  • Устойчиви градове и общности;
  • Отговорно потребление и т.н.

Така родители и общественост ще бъдат осведомени по проблемите и ще могат да направят своя правилен ежедневен избор.

Това е бъдещетата ни работа – да помогнем за подобряване качеството на живот.

На 16.10.2017 г. отбелязахме Световния ден на храните. Децата в цялата детска градина си избраха тема на инициатива и се включха в отбелязването му.

Материали и снимки може да намерите на нашата facebook страница ТУК

#дасехранимразумно

НАШАТА ГРАДИНКА

Хванали се за ръчица,

все усмихнати дечица.

Път поели по двамина

към детска цветна градина.

Носели гребла, мотички,

за да изравнят лехички.

В дупчици с остри садила

посадили чудни семенца.

Най-накрая ги полели и с водица,

па запели песенчица:

Слънчо да ги сгрява,

топло да им дава.

Да растат, да израстат,

и градинкатада красят!

 

Може да разгледате повече снимки в нашата галерия ТУК

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА "ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН" ГР.БУРГАС
СЪГЛАСНО ЧЛ. 20, АЛ. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

            Председателят на ОС при ДГ „Ханс Кристиан Андерсен” на адрес: ул. Поп Грую № 71 Ви уведомява че:
НА 10.10.2017 г. ОТ 18.00 ЧАСА КАПИТАНСКА ЗАЛА НА РЕСТОРАНТ „ЗЛАТНА КОТВА” БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване със Стратегията за развитие на детската градината представена от Директора на ДГ „Ханс Кристиан Андерсен”;
2. Представяне на предстоящата учебна програма и събития организирани от педагогическият съвет на ДГ „Ханс Кристиан Андерсен” представени от Директора на градината.
3. Обсъждане на възможност за назначаване на допълнителен персонал от педагози за групи с численост над допустимите параметри, съгласно НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
4. Обсъждане на стъпките за изграждане на площадка Безопасност на движението за децата през 2017/2018 г. поканен е г-н Николай Николаев – Директор на Пожарна безопасност и защита на населението гр. Бургас.
5. Обсъждане на организацията за 03.03.2018 г. и закупуване на четнически униформи за децата от градината.
6. Обсъждане на съвместни проекти с Училищното настоятелство за предстоящи мероприятия подпомагащи дейността на ДГ„Ханс Кристиан Андерсен”.
7. Разни.

Забележка: Моля във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, членовете на Обществения съвет или резервните членове да потвърдят участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.

ДАТА НА ОБЯВЛЕНИЕТО: 03.10.2017 г.

ВРЪЧИТЕЛ: ЖЕЙНА ЖЕКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

info-200277@edu.mon.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078