Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

НИЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

СМЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ЩАСТЛИВИ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ДЕЦА

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

 

Уважаеми родители,

На 07.05.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в детските градини деца.

От 11 до 18.05.2020 г. родителите на приетите деца трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в съответната ДГ.

В условията на извънредното положение в страната Ви уведомяваме, че записването на приетите деца ще се извършва по телефон и електронна поща, за което е направена следната организация:

На 7 и 08.05.2020 г.

Всички родители на приетите на първо класиране деца ще получат на електронната поща бланка-декларация за записване в ДГ.

От 11 до 18.05.2020 г.

 

  1. Всички родители трябва да заявят желание за записване в ДГ на следните телефони: 0882 110 130, 056/ 832078.
  2. По телефона съобщава личните данни на детето си /трите имена и ЕГН/.
  3. Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на ДГ попълнената бланка-декларация за записване /сканирана и подписана от него/, както и сканирани всички документи доказващи посочени от тях преференции в регистрационния талон.

    Забележка: След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа родителите на място трябва да представят в детската градина всички оригинални документи: бланка-декларация и акт за раждане на детето, както и всички документи доказващи съответните преференции.

19.02.2020 г. - 147 години от гибелта на Левски

Ден на почит, ден на преклонение, ден в който свеждаме глава пред подвига на най-светлата личност в историята на България – Васил Левски. На този паметен ден и в навечерието на националния празник на България – 3 март, ние искаме да научим децата на история, да ги запознаем с националните герои и да изградим у тях респект. Да събудим у тях искрицата на гордост от българската история, която да възпламени огъня на патриотизма.

На днешния ден в Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гост бе д-р Искрен Красимиров – режисьор, актьор и преподавател в НБУ. Той е автор на над 25 игрални, документални и късометражни филми, основател на проекта „Незабравимата България“.

Пред децата от подготвителните групи нашият гост изнесе Урок по родолюбие. Представи им, на достъпен и разбираем за тях език, българските герои, борили се за свободата на България - Васил Левски, Христо Ботев , Георги Бенковски, Райна Княгиня и много други.

Чрез художествено-документален филм, беседа и дискусия д-р Искрен Красимиров привлече вниманието на децата, успя да ги развълнува и да им представи по ярък начин героите. Основната му цел е те да се асоциират с героите и да ги разберат.

Бъдещите ученици от Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ се представиха отлично пред Искрен Красимиров, защото ден по-рано бяха участвали във Викторина „Урок по родолюбие“.

Снимки ТУК

Днес 18.02.2020 г. децата от ПГ (6 г) групи взеха участие във викторина „Урок по родолюбие“ организирана от Община Бургас и Центърът за подкрепа на личностното развитие. Викторината е посветена на Апостола на свободата Васил Левски и националния празник 3 март.

На първия кръг от викторината децата отговаряха на въпроси от нашата история, живота и делото на Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и други национални герои.

Вторият кръг на викторината бе свързан със знанията на подрастващите за родния град  Бургас, моменти от неговата история, забележителни места - символи на града.

В края на викторината бъдещите ученици представиха кратка тематична поетично-музикална програма.

Снимки ТУК

 

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чието изпълнение стартира на 16 май 2019 г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Партньор в реализирането на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Продължителността на проекта е 30 месеца.
С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" участва във следните дейности, част от Проекта:                

Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи;
Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др,;
Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.;

https://www.eufunds.bg/bg

 

 

Група коледари от ПГ (6 г) Б група посетиха Общински съвет, Пожарна служба, Практикер и фирма Бургос строй. Коледарите наричаха за здраве, късмет и благоденствие. Коледарите поздравиха и всички гости, присъствали на награждаването за "Спортист на годината" в Бургас.

Снимки ТУК

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

info-200277@edu.mon.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078