Обществения съвет към Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ е създаден през 2016 г. съгласно чл. 265, ал. 1 от ЗПУО. Общественият съвет избира своите членове на всеки три години. През 2021 г. бе свикано трето учредително събрание, на което бяха избрани следните членове:

Членове на Обществения съвет:

  1. Кристиана Василева
  2. Даниела Андреева
  3. Петя Карайотова
  4. Михаил Поройков
  5. Сава Андреев

 Резервни членове на Обществения съвет:

  1. Гергана Иванова
  2. Петя Янакиева
  3. Мария Пеева

За председател на Обществения съвет бе избрана Кристиана Василева.

Представител на Община Бургас за Детска градина „Х. Кр. Андерсен“ е Женя Георгиева.

§  Правилник Обществен Съвет на ДГ Х.Кр.Андерсен

§  Устав Обществен Съвет на ДГ Х.Кр.Андерсен

Протоколи : 1   2  3