Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

 

Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" получи одобрение по програма Еразъм+, дейност KA 122-SCH. Проектното предложение "Творчески приключения в света на природата, науката и спорта" 2024-1-BG01-KA122-SCH-000206563, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование" е одобрено за финансиране.

Настоящият проект има за цел учителите да придобият умения, как по-успешно да адаптират ресурсите на околната среда, създавайки креативна и мотивираща обстановка за децата и да стимулират интереса им към опазването на природата.

Втората цел е да се акцентира вниманието на родителите и обществеността върху здравното и физическо възпитание на децата и да се формират у тях най-ранни навици за здравословен начин на живот.