Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

НИЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

СМЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ЩАСТЛИВИ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ДЕЦА

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

Уважаеми родители,
таксите за м. 11.2020 г. ще се заплащат САМО on-line. Периода за заплащане е 01.12 до 10.12.2020 г. След това системата ще бъде затворена.
Молим да заплатите таксите си в този период!

Уважаеми родители,

Във връзка с отпускане на месечна целева помощ при временни противоепедемични мерки на територията на Република България, за семейства с деца до 14-годишна възраст, Ви информираме, че Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ ще издава служебни бележки на родители, които ще ползват помощта. Ако желаете да Ви бъде издадена такава бележка, моля подайте Заявление до детската градина, което да съдържа следната информация:

  • Трите имена на родителя, който ще ползва помощта;
  • ЕГН на родителя;
  • Адрес на родителя;
  • Трите имена на детето;
  • ЕГН на детето;
  • Група за учебната 2020/2021 година.

Заявленията се подават в администрация в детската градина.

С чудни багри украсена,

с вкусни плодове дарена,

есента дойде сега,

украси гори, нивя, поля.

Обагриха се листата,

в миг пожълтя тревата,

с шарена черга се застели гората,

за да топли в зимен студ земята.

В детската градина деца,

отправят поздрав към есента,

с дарове чудни я даряват,

с песни и стихове развеселяват.

В изпълние на E-twining Проект "Музиката и цветовете на четирите годишни времена", в Детска градина „Ханс Кр. Андересен“ се организира забава под надслов „Есенен празник“. Децата се запознаха с принцесата Есен, поздравиха я с песни и стихове, потанцуваха и влязоха в ролеви взаимоотношения - бяха облечени като плодове, зеленчуци, есенни листенца, гъбки и други герои. Организираха се игри. Площадките на групите бяха украсени тематично. Всички деца усетиха празничната атмосфера.

Клип ТУК

Съгласно изменения в Наредба № 5 за предучилищното образование от 2016 г. влезли в сила от 02.10.2020 г. отсъствията на децата по чл. 10, ал. 1 през учебно време по семейни причини за учебната 2020-2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията на чл. 10, ал. 2.

(Старо: Чл. 10. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.)

По Национална програма „Успяваме заедно“ в Модул 2 „Иновативна детска градина“ Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ е одобрена по Проект „Активни и комуникативни – развитие на детската реч в ПУВ чрез ФВ, спорт и обучение на открито“.

На 07.10.2020 г. осъществихме първата дейност по Проекта – всички ПГ (5 г.) групи взеха участие в лекоатлетическо състезание. Игрите бяха разпределени в 3 сектора – Хвърляне на топка, Скок дължина и Бягане 50 м. спринт. Децата се справиха отлично. Изпълниха всички игри и доказаха, че физическото възпитание е дисциплината, в която те се чувстват свободни, въодушевени, мотивирани и затова много лесно се осъществяват задачите за развитие на речта и активно взаимодействие между деца и учители.

Накрая на игрите получиха Грамота и купа като едни истински лекоатлети.

 

Снимки ТУК

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

cdg2@abv.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078