Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

отличия

eTwinning School 2021-2022

отличия

eTwinning School 2022-2023

отличия

Eco Schools

отличия

UNICEF за всяко дете

През 2023 година Христина Николова - учител от Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" работи по e-Twinning проект ”We live with our traditions”. Проектът обхваща учители и деца от България, Турция, Румъния, Азербайджан, Северна Македония, Португалия, Грузия, Албания, Хърватия, Италия, Литва и Гърция. Те си сътрудничат в изпълнението на проекта, който е с продължителност от 3 месеца.

В рамките на проекта се организират дейности за запознаване на децата с традициите и обичаите на всяка страна. Имаме възможност да опознаем различни култури и традиции на други страни. Даваме възможност на децата да придобият чувство за съпричастност, в същото време придобиват умения като дигитална грамотност, което е едно от уменията на 21 век.

В началото на 2023/2024 учебна година Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" започна работа по Национална програма "Хубаво е в детската градина" с проект „Творчески активни за комуникация чрез музика, физическо възпитание и изобразително изкуство“.

С реализиране на проекта се  очаква да се създадат условия за реализиране на иновативни педагогически практики в обособеното многофункционално пространство в двора на Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“.

През м. септември започна изграждането на детска зона с наименование ”До спортна площадка, музикално-артистистична изненадка”:

 • изгради се тематичен музикален панел в двора;
 • нарисувани бяха пъстри игри по пътеките и площадките на детската градина;
 • монтираха се спортни съоръжения – баскетболно дърво;
 • закупен бе сглобяем подиум-сцена за двора;
 • закупена бе дървена маса с пейки за провеждане на открити ситуации;
 • закупени са черни дъски за двора за рисуване.

От началото на учебната година в обособената детска зона бяха бяха реализирани основни и допълнителни форми на педагогическо, взаимодействие с участието на родители и педагогическите специалисти от всички възрастови групи, споделени иновативни практики, проведоха се дни на професиите, проведоха се спортни занимаия и децата се учиха да танцуват право хоро в зоната с начертани стъпки.

Предстоящи дейности са:

 • Участие в спортно състезание по повод Европейския ден на спорта;
 • Създаване на музикален оркестър на открито.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Конкретни цели, дейности и резултати

Цел 1:

Насърчаване на децата да използват музиката, спорта и изкуствата в обучението на открито, като инструмент, мотивиращ ги  да изразяват себе си уверено и компетентно.

Включване и взаимно приемане на деца със специални образователни  потребности в планираните дейности.

Дейности:

 • Участие в спортно състезание по повод Европейския ден на спорта;
 • Създаване на музикален оркестър на открито;
 • Рисуване на асфалт;
 • Разкажи и покажи своята професия – работа с родители;
 • Коледни чудеса на открито.

Очаквани резултати:

 • Обучението ще даде възможност на децата да подобрят познавателните си способности, да общуват, да работят в групи,  като участват в организирани танцови, музикални, изобразителни  и спортни дейности,  и  ги представят пред останалите деца  и родители;
 • Ще се насърчи включването и взаимното приемане на деца със специални образователни потребности в дейностите, осигуряващи уважение към индивидуалните умения;
 • Усъвършенстване на ключови музикални компетентности, чрез развитие на ритмика и свирене с детски музикални инструменти;
 • Активно участие на семейната общност в дейностите.

 Цел 2:

Изграждане на трайни навици за екипна работа сред природата и формиране на естетико-нравствено отношение към нея чрез физическо възпитание, музика и изобразително изкуство.

Дейности:

 • Откриване на детската зона “До спортната площадка, музикално-артистична изненадка“;
 • Мартенска работилничка с родители;
 • Бягай с усмивка - детска лека атлетика;
 • Спортно мероприятие с родители “Търсене на Великденски яйца.“

Очаквани резултати:

 • Осигуряване на устойчивост на резултатите и дълготрайна полза от вложените инвестиции;
 • Надграждане на формирания двигателен опит във включването на различни двигателни дейности съвместно с родителската общност;
 • Повишаване мотивацията и удовлетвореността от съвместната работа на деца, учители и родители;
 • Развитие на личностните умения и компетенции на децата: любознателност, емоционална активност и творчески заложби.

Цел 3:

Прилагане на иновативни практики за провеждане на дейностите на открито в детската градина, чрез използването на различни видове техники за  стимулиране на  детската любознателност, емоционалност, инициативност и творчество.

Дейности:

 • Рисуване върху стреч фолио;
 • Научи ме на хоро;
 • Кукерски маски-изработване;
 • Изработване на пана“ Четири годишни времена“.

Очаквани резултати:

 • Развитие на комуникативните компетентности в разновъзрастовите групи, посредством различни видове активности, свързани с изобразителното изкуство, музиката и спорта;
 • Нетрадиционната роля на учителя - сътрудничество, подпомагане, насочване, създаване на положителни емоции у децата в творческо-практическата и спортна дейност да възпита чувство за отговорност и принадлежност към групата;
 • Развитие на естетически потребности и емоционално-оценъчно отношение към собственото изобразително творчество на детето;
 • Участие на семейната общност в дейностите на детската градина на открито.

 

 

Детска градина „Ханс Кристиан Андресен“ участва в  eTwinning проект „A Journey From Stone Age Life to Extinct Animals” под ръководството на учители Галя Велева и Христина Николова. Животът в каменната ера и някои смятани за изчезнали животни са едни от най-любопитните теми за децата. Проектът има за основна цел  да засили любопитството на децата, да развие техните изследователски умения, да насърчи тяхната креативност и да им предостави възможност за учене чрез опит. Учители и деца от България, Турция, Гърция, Румъния, Литва, Полша и Латвия ще си сътрудничат в изпълнението на проекта, който е с продължителност от 6 месеца.

За поредна година дворът и групите в Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" грейнаха в приказна коледна украса. На 13.12.2023 г. бе проведен традиционният благотворителен Коледен базар, организиран от Училищно настоятелство към детската градина. Събраните средства от него ще послужат за закупуване на сценични костюми и сценично оборудване за детската градина. Вечерта се състоя коледен концерт за запалване на коледните светлини. 

Снимки може да видите в нашата facebook страница

  

 

 

 

Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" получи второ отличие от e-Twinning за учебната 2023/2024 година.

Уважаема г-жо Директор,

Бих искал да поздравя Вас и Вашите колеги за награждаването с eTwinning School Label 2023-2024.

Получихте това престижно отличие, защото показахте последователен и ясен ангажимент към истинското значение на програмата eTwinning. Под Ваше ръководство, Вашето учебно заведение е използвало дигитални и креативни инструменти, за да подобри образователните резултати на Вашите възпитаници и сте се включили в ползотворно сътрудничество с други eTwinning училища. Освен това тази награда е признание за Вашите усилия за насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала, така че те да могат да подобрят и актуализират своите умения в полза на децата.

Със своята работа с училища и общности в цяла Европа, Вие допринасяте за усещането за обединена Европейска общност. Бих искал също да Ви поздравя и за този успех!

И накрая, бих Ви помолил да действате като пример за подражание в eTwinning и да подкрепяте други училища в опитите си да участват в този важен проект.

Още веднъж, поздравления за това постижение!

Михаел Тойч

 

 

Идва есента, сезона на празниците, уюта и ароматите, но  и времето, в което да се замислим, как да подготвим децата, за да бъдат здрави през зимата. Това ни провокира да проведем и тази есен тематични дни свързани със здравословното хранене под мотото „Всичко българско и родно, за децата здравословно!“. Това е отличен начин да научим децата за важността на балансираното хранене и да ги запознаем с разнообразието от български продукти, изключително необходими за тяхното здраве.

 

Проявите ще се проведат в периода от 16.10.23 до 20.10.23 г. във всяко детско заведение.  Представяме ви темите по дни :

16.10.23 г.  “Есенно изобилие от плодове и зеленчуци“

17.10.23 г. “Тиквата – царица на есента“

18.10.23 г. „Без риба и море не можем“

19.10.23 г. „Етикет и култура на детското хранене“

20.10.23 г. „Есен от мистична Странджа“

СНИМКИ Facebook

 

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

info-200277@edu.mon.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078