Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

›

 

Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" се включва в Програма на Община Бургас "Четири годишни времена за здравето на нашите деца". Представяме Ви кратка информация за Програмата.

По последна статистика на СЗО децата в България под 5-годишна възраст са в топ 5 по затлъстяване в Европа. Основна причина за това е липсата на достатъчно движение или твърде краткото време, прекарано в игри на открито.

›Ежедневният престой на открито укрепва детското здраве, подобрява терморегулационните механизми и увеличава устойчивостта на организма на различни по вид външни въздействия. Намалява 2-3 пъти честотата на заболяванията при децата. ›За да боледува по-малко, детето трябва системно да се калява и да има достатъчна физическа активност. ›Игрите, разходките, туризма, целогодишно провеждани на открито са чудесен начин да стане това. Излагането на слънце дори за няколко минути на ден, доставя на организма витамин D, повишава имунната защита и подобрява цялостно здравето.

›Желанието ни е по посока равитието на по-здрави физически и емоционално деца във всяка детска градина, изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина и развиване на училищна общност. ›Обучението и по-дълъг престой на открито на децата от най-ранна възраст е необходимост, която много държави са осъзнали преди десетилетия.

Имайки предвид всичко това, Община Бургас разработи програма „Четири годишни времена за здравето на нашите деца”. Извеждането на образователния процес на открито подобрява успеваемостта при възприемане на учебния материал, защото се опира на учене чрез преживяване и действие, така важно за развитието на всички психични процеси у децата.

Директният контакт с природата дава възможност за развитие на свързаната реч. Посредством всяка активност на открито ще се даде възможност на децата да откриват и създават правила за съвместна дейност. Престоят на децата навън ще повиши физическата и двигателна култура, ще превърне спорта и закаляването в осъзната и желана необходимост . Игрите на открито ще дават възможност на децата сами да се организират за игра, да комуникират активно, да спазват игровите правила, да изграждат добри взаимоотношения, да преодоляват конфликти. Децата ще избират модели, които да следват. А възрастните ще бъдат партньори – водачи към по-голямата общност, в откривателството на интересите и постигането на целта – детето да се чувства свободно, значимо, щастливо, да играе на открито на воля всеки ден.

Основната ни цел е извеждане ежедневно на открито на всички деца. Повишаване на познавателната и двигателната култура на децата от най-ранна детска възраст, чрез обучение и игри на открито.

Насоките, по които ще се работи са:

1.Да се осигури на децата ежедневен престой на открито, по време на който се обучават, играят и спортуват, с изключение на следните метеорологични условия:

  • Температура под 0 градуса по Целзий
  • Силен вятър
  • Дъжд
  • Мъгла
  • Замърсен въздух

2.Ежедневният престой на открито да се осъществява в следния часови интервал:

  • Във всеки подходящ момент, съобразно дневният режим на групата
  • По преценка на учителя, децата могат да бъдат извеждани и извън детската градина за наблюдение на обекти от природната и социална среда, разходки и туризъм.

3.Родителите осигуряват подходящо облекло за децата, според атмосферните условия.