Сдружение с нестопанска цел Училищното настоятелство при Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ е учредено през  2006 година.

Съгласно чл. 306 от ЗПУО „Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция“.

През годините Училищното настоятелство организира редица мероприятия за събиране на средства за детската градина както и с благотворителна цел.

Към настоящия момент Управителния съвет на Училищно настоятелство при ДГ„Ханс Кр. Андерсен“се състои от:

Председател - Силвия Челебиева

Заместник-председател - Дияна Стефанова

Членове:

  1. Луиза Райкова Киряков
  2. Валентина Георгиева Иванова
  3. Наталия Стефанова Георгиева
  4. Мартин Йорданов Янев
  5. Златица Йовчева Пешкова
  6. Виолета Николаева Стайкова
  7. Петя Георгиева Василева

Банкова сметка настоятелство:  Първа Инвестиционна Банка

                                                        IBAN BG32FINV915020BGN06IXT

                                                        BIC FINVBGSF