Това са нашите нашите дигитализирани летописни книги.

Те описват и съхраняват събитията, които се случват в Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" през учебните години.

Летописна книга 2016-2017 учебна година

Летописна книга 2017-2018 учебна година

Летописна книга 2018-2019 учебна година

Летописна книга 2019-2020 учебна година

Летописна книга 2020-2021 учебна година

Летописна книга 2021-2022 учебна година

Летописна книга 2022-2023 учебна година