Приемът на децата се извършва по електронен път.

Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските детски градини и ясли на територията на Община Бургас се регистрират в Eлектронната система за записване на деца в детски градини и ясли на територията на Община Бургас.

Класирането при приема на деца се осъществява на базата на точкова система.

Всяка година Община Бургас публикува:

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА  в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищана територията на община Бургас.

Извън електронния прием, в детската градина могат да се приемат деца, при наличие на свободни места в групите.