Плащане онлайн ТУК

Всеки родител заявява желанието си, да заплаща такса за детска градина on-line като подава заявление в администрацията на детската градина.

Заплащането на таксите on-line е в периода от 1-во до 10-то число на месеца. След този срок върху таксите се начислява лихва и те се заплащат само на касата в детската градина.

Изтеглете Вашето заявление за on-line плащане ТУК

Въпроси и отговори, свързани с on-line заплащането може да намерите ТУК